Balcer Cup - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Wydarzenia

Aktualnoci

Halowy Turniej Piki Nonej o Puchar im. prof. Mieczysawa...

  • autor: balcercup, 2012-10-15 22:29

Zapraszamy na tradycyjny turniej im. prof. Mieczysawa Balcera, który odbdzie si 1 grudnia 2012 roku w hali AWF przy ulicy Chwiakowskiego 38.

• Strona internetowa: www.balcercup.futbolowo.pl
• Poprzednie edycje i gwiazdy

Pierwszy turniej zosta rozegrany w 1972 roku jako Halowy Turniej Piki Nonej Uczelni Wyszych w Poznaniu. Jego pomysodawc i organizatorem by Mieczysaw Balcer. Zadaniem 

turnieju bya przede wszystkim popularyzacja sportu, a konkretnie piki nonej, w rodowisku akademickim.
Turniej by rozgrywany corocznie. Po mierci zasuonego sportowca i pedagoga, podczas ceremonii otwarcia jubileuszowego XXV turnieju w 1995 roku, hali przy ulicy Chwiakowskiego, na której rozgrywane byy te halowe zawody, nadano imi Mieczysawa Balcera.
W cigu ponad trzydziestu lat w turniejach halowych brao udzia wielu znakomitych zawodników, trenerów, studentów poznaskich uczelni. Uczestniczyli w nich pikarze takich klubów, jak Warta Pozna, Lech Pozna, Olimpia Pozna, Amica Wronki, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Zawisza Bydgoszcz, lsk Wrocaw, Zagbie Lubin czy futsalowego wicemistrza Polski Akademia Sowa Pozna.
Warto wymieni cho niektórych z nich. Na hali im. Profesora Mieczysawa Balcera mona byo zobaczy Piotra Mowlika, Henryka Mioszewicza, Mirosawa Okoskiego, Krzysztofa Pawlaka, Czesawa Jakocewicza, Waldemara Krygera, Grzegorza Rasiaka czy Piotra Reissa.
Wród osób wrczajcych nagrody i wyrónienia byli midzy innymi ona profesora, Monika Balcer, docent Andrzej Koniarek, trener Andrzej Zamilski czy legendarny polski pikarz Henryk Czapczyk.

• Gdzie i kiedy?

Turniej odbdzie si 1 grudnia 2012 roku, tradycyjnie na hali AWF im. prof. Mieczysawa Balcera na ulicy Chwiakowskiego 38.

• Organizator turnieju

Organizatorem turnieju jest Zakad Gier Zespoowych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz studenci Specjalizacji Trenerskiej z piki nonej.

• Zgoszenia i zasady uczestnictwa

Zgoszenia do turnieju przyjmowane s pod numerem telefonu 606369700 oraz adresem mailowym balcercup@gmail.com. . Uczestnikami tegorocznych rozgrywek mog by studenci, absolwenci oraz pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Przy zgoszeniu obowizuje opata wpisowa w wysokoci 150 z od druyny.

• Co zapewnia organizator?

Organizator zapewnia cenne nagrody indywidualne i druynowe w postaci midzy innymi statuetek, medali oraz sprztu pikarskiego. Poza tym kady zespó otrzyma napoje oraz skromny poczstunek. Organizator zapewnia take opiek medyczn


Reklama